pracowniaforma.pl

Blog tematyczny o domu, budownictwie i ogrodzie.

Lifestyle

Kiedy i gdzie płacić podatek za mieszkanie w bloku?

Kiedy i gdzie płacić podatek za mieszkanie w bloku?

Mieszkanie w bloku opodatkowane jest podatkiem od nieruchomości. By terminowo dokonywać wpłat z tego tytułu i uniknąć kar, należy zaznajomić się z regułami, którymi rządzi się proces rozliczania tego podatku. Jakie dokumenty będą potrzebne w celu wywiązania się z tego obowiązku? Gdzie i w jakich terminach należy je składać, by rozliczyć podatek od nieruchomości?

Kto płaci podatek od nieruchomości?

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające grunty, budynki lub budowle, mają obowiązek płacić podatek od nieruchomości. Mieszkanie w bloku także objęte jest tą opłatą, jako część budynku. Podstawą opodatkowania w tym przypadku jest powierzchnia użytkowa danego lokalu wyrażona w metrach kwadratowych. Obliczanie wysokości podatku wymaga zatem przemnożenia podstawy opodatkowania przez wyznaczoną przez radę gminy stawkę.

Podatek od nieruchomości płacą:

  • właściciele nieruchomości,
  • użytkownicy wieczyści,
  • posiadacze samoistni,
  • posiadacze zależni.

Podatek od nieruchomości, mieszkanie w bloku – jakich formalności należy dopełnić?

By rozliczyć podatek od mieszkania, podatnik musi złożyć do prezydenta miasta, burmistrza lub wójta gminy jeden z formularzy: informację o nieruchomości (IN-1) lub deklarację na podatek od nieruchomości (DN-1). To, który z dokumentów należy wypełnić, zależy od rodzaju podmiotu rozliczającego podatek od nieruchomości. Formularz IN-1 składają wyłącznie osoby fizyczne. Deklarację na podatek (DN-1) muszą złożyć zaś osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, także te, które nie posiadają osobowości prawnej.

Należy pamiętać, że obowiązek złożenia deklaracji lub informacji spoczywa na wszystkich podatnikach podatku od nieruchomości, również tych, którzy korzystają ze zwolnienia wynikającego z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Wypełniony wniosek można złożyć w osobiście lub drogą elektroniczną. Zastanawiasz się, jak możesz dopełnić formalności z tytułu podatku od nieruchomości jeszcze szybciej? Zajrzyj na stronę https://przyjazne-deklaracje.pl/podatek-od-mieszkania-2021-kogo-dotyczy-i-ile-wynosi/, gdzie znajdziesz wszelkie niezbędne informacje na ten temat.

Podatek od mieszkania – kiedy złożyć dokumenty i opłacić podatek od nieruchomości?

By dowiedzieć się, kiedy należy opłacić podatek od nieruchomości, należy wpierw ustalić, kiedy w jego przypadku powstaje obowiązek podatkowy. Pojawia się on bowiem pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miał miejsce zakup mieszkania, jego odziedziczenie lub inna okoliczność uzasadniająca wystąpienie obowiązku podatkowego. Deklarację lub informację na podatek od nieruchomości należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zakupu mieszkania lub nabycia odpowiedniego prawa. Jeśli obowiązek podatkowy powstał przed 31 stycznia, termin złożenia deklaracji na podatek upływa właśnie tego dnia. 

Kiedy poszczególne podmioty muszą opłacić podatek? W przypadku osób fizycznych płatność uiszczana jest w 4 ratach: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada danego roku podatkowego. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne opłacają należność w ratach do 15. dnia każdego miesiąca (za styczeń – do 31 stycznia).

ZMIANAPERSPEKTYWY

Udostępnij